Tworzymy Lepszy Internet

Cloud Software Development

Tworzymy systemy i aplikacje internetowe, które osadzamy w bezpiecznej i skalowalnej chmurze Google’a.

Mamy wieloletnie doświadczenie w tworzeniu aplikacji internetowych oraz potwierdzone certyfikatami doświadczenie w tworzeniu aplikacji w Google Cloud Platform.

Wiedzą i doświadczeniem z tego zakresu dzielimy się na blogu LukeInCloud.com.